• Kvalitetsfrø og tjenester til skogbruket siden 1895

  • Foredling gir bedre tømmerkvalitet, økt vekst og karbonbinding

  • Frøplantasjene sikrer tilgang på foredlet frø

Vil du bli planteforedler?

Vær med å føre skogbruket inn i det grønne skiftet! Skogfrøverket utlyser nå stilling som skogplanteforedler med ansvar for Skogfrøverkets foredlingsvirksomhet på gran på Østlandet. Arbeidsplass er i Hamar og søknadsfrist er den 1.oktober!

Les mer »

Prognoser for frømodning

Det er travle tider på Skogfrøverket - det nærmer seg konglesanking! Det er bra med kongler på Østlandet og vi finner kongler helt opp til fjellet. I fjellskogen er temperatur oftest en begrensende faktor for frømodning. Det er også tilfellet i år!

Les mer »

123