• Kvalitetsfrø og tjenester til skogbruket siden 1895

  • Foredling gir bedre tømmerkvalitet, økt vekst og karbonbinding

  • Frøplantasjene sikrer tilgang på foredlet frø

Ny ansatt ved Skogfrøverket

Per Ove Væråmoen er ansatt som foredlingstekniker ved Skogfrøverket. Det var 24 søkere til den utlyste stillingen. Væråmoen har allsidig bakgrunn fra skogbruk og offentlig forvaltning. Han begynner i stillingen 16. august. 

Les mer »

Økende skogplanting

Det plantes stadig mer skog!  Det har vært en klar og stigende tendens på skogplantingen i Norge.  I 2020 ble det levert 47,3 mill. planter til skogbruket i Norge. Det er en økning på 120 % i forhold til nivået for 15 år siden.

Les mer »

123