• Kvalitetsfrø og tjenester til skogbruket siden 1895

  • Foredling gir bedre tømmerkvalitet, økt vekst og karbonbinding

  • Frøplantasjene sikrer tilgang på foredlet frø

Forsøksfelt publisert i Kilden

Skogfrøverkets forsøksfelt, plantasjer og trearkiv er nå publisert som et eget kartlag i Kilden. Dette er viktig arealinformasjon vi ønsker skal brukes når inngrep eller omdisponeringer planlegges. 

Les mer »

Revidert strategi

Skogfrøverkets strategi for skogplanteforedling 2010 - 2040 er nå revidert. Utgangspunktet for revisjonen er ny kunnskap fra flere forskningsprosjekter, samt økte ambisjoner for framgang i foredlingsarbeidet. 

Les mer »

123