• Kvalitetsfrø og tjenester til skogbruket siden 1895

  • Foredling gir bedre tømmerkvalitet, økt vekst og karbonbinding

  • Frøplantasjene sikrer tilgang på foredlet frø

Inn i den genomiske tidsalder

Skogplanteforedling tar tid! Men med nye genomiske verktøy som kartlegger variasjon i ti-tusenvis av gener kombinert med kunnskap om hvordan treet vokser skal Skogfrøverket i samarbeid med NIBIO ta i bruk genomisk seleksjon. 

Les mer »

Flere norske juletrær

Norskprodusert fjelledelgran blir stadig mer populært som juletre, både i og utenfor Norge. Landbruks- og matminister Olaug Bollestad mener norsk produksjon av dette treslaget har et nærings- og eksport potensial. Skogfrøverket driver foredling av fjelledelgran og sørger for frøforsyning.

Les mer »

123