• Kvalitetsfrø og tjenester til skogbruket siden 1895

  • Foredling gir bedre tømmerkvalitet, økt vekst og karbonbinding

  • Frøplantasjene sikrer tilgang på foredlet frø

CT-skanning av borprøver - ny metode i planteforedlingen

Skogfrøverket benytter nå CT skanning for å kunne gjøre utvalg for densitet i foredlingen. Densitetsmålingene er en del av arbeidet med valg av avlstrær til en ny frøplantasje i Granvin i Hordaland, hvor tømmerkvalitet vektlegges. CT-skanningen gjøres i samarbeid med Norsvin.

Les mer »

Resultater fra analyser av kongleprøver

Skogfrøverket ønsker konglesanking på furu i vinter og økt fokus på dette de neste årene. Frølagrene trenger fornying. Sankeplan og alle dokumenter ligger under verktøymenyen. Det er kommunene som organiserer konglesanking koordinert av Fylkesmannens landbruksavdeling.

Les mer »

123