• Kvalitetsfrø og tjenester til skogbruket siden 1895

  • Foredling gir bedre tømmerkvalitet, økt vekst og karbonbinding

  • Frøplantasjene sikrer tilgang på foredlet frø

Birgit Hagalid ny medarbeider

Birgit Hagalid er ansatt som prosjektleder i Det norske Skogfrøverk.  Prosjektet er 4-årig og har som formål å foredle et skogplantemateriale som er godt tilpasset et framtidig klima. Birgit er 26 år, kommer fra Hjelmeland og er nå i innspurten med sin masteroppgave i skogfag.  

Les mer »

Resultat av kongleprøver

Skogfrøverket ønsker konglesanking på furu i vinter og økt fokus på dette de neste årene. Frølagrene trenger fornying. Sankeplan og alle dokumenter ligger under verktøymenyen. Det er kommunene som organiserer konglesanking koordinert av Fylkesmannens landbruksavdeling.

Les mer »

123