• Kvalitetsfrø og tjenester til skogbruket siden 1895

  • Foredling gir bedre tømmerkvalitet, økt vekst og karbonbinding

  • Frøplantasjene sikrer tilgang på foredlet frø

Ny frøplantasje for fjelledelgran

Norsk foredling og frøproduksjon av fjelledelgran til juletrenæringen er en prioritert del av Skogfrøverkets virksomhet. En ny frøplantasje for dette formålet skal nå etableres på Huse gård i Lillehammer. Entreprenør Rolf Einar Bakstad er i disse dager i gang med å klargjøre plantasjearealene slik at planting kan starte i 2017.

Les mer »

Ny Skogmelding fra Regjeringen

-For oss som jobber med skogfrøforsyning og skogplanteforedling, oppfatter vi Stortingsmeldingen som en bekreftelse på at det vi jobber med er samfunnsnyttig, framtidsrettet og politisk prioritert. Det er inspirerende, sier daglig leder i Det norske Skogfrøverk på Hamar, Frode Hjorth.

Les mer »

123