• Kvalitetsfrø og tjenester til skogbruket siden 1895

  • Foredling gir bedre tømmerkvalitet, økt vekst og karbonbinding

  • Frøplantasjene sikrer tilgang på foredlet frø

Frøplantasjeetableringer Nordenfjells

Etterspørselen etter granplanter produsert med frø fra frøplantasje har på landsbasis økt mye de siste årene. Også i Trøndelag og på Helgeland er det et klart ønske fra skogbruket om mer frøplantasjefrø. To nye frøplantasjer er nå under etablering i Trøndelag, Disse skal på sikt forsyne disse områdene med foredlet frø. 

Les mer »

Ny leieavtale for Lyngdal frøplantasje

Det er nå inngått avtale med Skogselskapet i Agder om leie av arealene for Lyngdal frøplantasje for nye 10 år. Leieavtalen er viktig for Skogfrøverket for å kunne sanke kongler og for å sikre avlsmaterialet som er samlet i Lyngdal. Lyngdal frøplantasje er en viktig frøkilde for områder i Trøndelag og på Helgeland.

Les mer »

123