• Kvalitetsfrø og tjenester til skogbruket siden 1895

  • Foredling gir bedre tømmerkvalitet, økt vekst og karbonbinding

  • Frøplantasjene sikrer tilgang på foredlet frø

Økende skogplanting

Det plantes stadig mer skog!  Det har vært en klar og stigende tendens på skogplantingen i Norge.  I 2020 ble det levert 47,3 mill. planter til skogbruket i Norge. Det er en økning på 120 % i forhold til nivået for 15 år siden.

Les mer »

Foredlingsprogram for furu

Etter mange år med lite planting av furu, er interessen nå økende og det er ønskelig med tilgang på frø fra foredlet furu. Skogfrøverket har startet et foredlingsprogram for furu for hele landet, og er i full gang med arbeidet. 

Les mer »

123