• Kvalitetsfrø og tjenester til skogbruket siden 1895

  • Foredling gir bedre tømmerkvalitet, økt vekst og karbonbinding

  • Frøplantasjene sikrer tilgang på foredlet frø

Frølager til 1,5 milliarder trær

På Verdens skogdag kan vi glede oss over at det plantes ut stadig flere trær i Norge. Økt planting betyr økt behov for frø.  På Skogfrøverket i Hamar ligger ca. 10 tonn salgsfrø fra gran og furu på fryselager. Dette kan bli til 1,5 milliarder nye skogtrær!

Les mer »

40,2 millioner planter levert!

Det er gledelig at etterspørselen etter skogplanter er stadig økende. Norske skogplanteskoler leverte omlag 40,2 millioner planter i 2018, hvorav 37,1 millioner planter var norsk gran. Det er en økning på 8,3% i fra året før. Samtidig er importen avtagende.

Les mer »

123