• Kvalitetsfrø og tjenester til skogbruket siden 1895

  • Foredling gir bedre tømmerkvalitet, økt vekst og karbonbinding

  • Frøplantasjene sikrer tilgang på foredlet frø

Klenging av kongler

Denne uka startet Skogfrøverket opp klenging av grankongler i anlegget på Hamar. Vi har 122 tonn med kongler på lager, og klengingen er første del av prosessen med utvinning av frø fra konglene. Vi har en stor jobb foran oss og produksjonen vil foregå hele denne vinteren.  

Les mer »

Prognoser for frømodning

Det er travle tider på Skogfrøverket - det nærmer seg konglesanking! Det er bra med kongler på Østlandet og vi finner kongler helt opp til fjellet. I fjellskogen er temperatur oftest en begrensende faktor for frømodning. Det er også tilfellet i år!

Les mer »

123