• Kvalitetsfrø og tjenester til skogbruket siden 1895

  • Foredling gir bedre tømmerkvalitet, økt vekst og karbonbinding

  • Frøplantasjene sikrer tilgang på foredlet frø

Bedre frø til furuskogbruket

Skogfrøverket starter nå opp prosjektet «Bedre frø til furuskogbruket» sammen med NIBIO, Glommen Skog og Mjøsen Skog. Hovedmålsettingen til prosjektet er å sikre både kort og langsiktig frøforsyning til produksjon av 10 millioner furuplanter årlig.

Les mer »

Frøkildebeskrivelser

Faktaark med beskrivelser av viktige frøplantasjer er nå utarbeidet og publisert på Skogfrøverkets hjemmesider. Frøkildebeskrivelsene gir informasjon om plantasjen, opphavet til avlsmaterialet og anbefalt bruksområde for frø med kart. 

Les mer »

123