• Kvalitetsfrø og tjenester til skogbruket siden 1895

  • Foredling gir bedre tømmerkvalitet, økt vekst og karbonbinding

  • Frøplantasjene sikrer tilgang på foredlet frø

Anbefalte bruksområder for frø- og planter

Det markedsføres nå mange nye frøpartier etter konglehøsten i 2015/2016. Skogfrøverket har oppdatert veiledningen for  frøplantasjefrø for å sikre optimal bruk. Bruksområdene er i hovedsak utvidet, men i noen områder er de også endret.

Les mer »

Resultater fra analyser av kongleprøver

Skogfrøverket ønsker konglesanking på furu i vinter og økt fokus på dette de neste årene. Frølagrene trenger fornying. Sankeplan og alle dokumenter ligger under verktøymenyen. Det er kommunene som organiserer konglesanking koordinert av Fylkesmannens landbruksavdeling.

Les mer »

123