• Kvalitetsfrø og tjenester til skogbruket siden 1895

  • Foredling gir bedre tømmerkvalitet, økt vekst og karbonbinding

  • Frøplantasjene sikrer tilgang på foredlet frø

Herdighetstesting av planter

Vinteren nærmer seg raskt og mange millioner skogplanter må settes på fryselager over vinteren. Skogfrøverket arbeider nå med herdighetstesting av skogplanter. Testen forteller når det er trygt å sette planter på lager.

Les mer »

Skogplanteforedler ansatt

Nina Hårdnes Tremoen (35) er ansatt som skogplanteforedler i Stiftelsen Det norske Skogfrøverk.  Hun skal ha ansvar for Skogfrøverkets foredlingsvirksomhet i Sør- og Øst-Norge.  Nina startet opp i jobben  14. januar. 

Les mer »

123