Vil du bli planteforedler?

Vær med å føre skogbruket inn i det grønne skiftet! Skogfrøverket utlyser nå stilling som skogplanteforedler med ansvar for Skogfrøverkets foredlingsvirksomhet på gran på Østlandet. Arbeidsplass er i Hamar og søknadsfrist er den 1.oktober!

Skogplanteforedleren skal, i samarbeid med kolleger og våre faglige nettverk og samarbeidspartnere, føre foredlingsfaget inn i en tid der ny teknologi og nye metoder gir interessante utviklingsmuligheter både for stillingen og for foredlingsfaget.

I dette ligger:

Utarbeide lang- og kortsiktige planer og budsjetter for foredlingsvirksomheten i henhold til strategi for skogplanteforedling
Lede foredlingsvirksomheten på Østlandet, herunder Skogfrøverkets foredlingssentre på Biri og Hogsmark
Implementere avlsstrategier og planlegge utviklingen av foredlingspopulasjonen over flere generasjoner
Lede det operative foredlingsarbeidet
Gjennomføre statistiske analyser, avlsverdiberegninger og utvalg
Kontakt med forskningsinstitusjoner og samarbeidspartnere
Representere Skogfrøverket overfor myndigheter og allmennheten i foredlingsfaglige sammenhenger

Vi tilbyr spennende og varierte arbeidsoppgaver, der utvikling av arbeidsprosesser og erverv av ny kunnskap er en viktig del av hverdagen. Lønn etter avtale.

Les mer om stillingen, følg linkene nedenfor:

Stillingsannonse

Utlysning på Finn.no