Innsamling av kvist til poding

I de kalde vintermånedene gjøres en stor jobb med innhenting av podekvist fra trearkiv og forsøk. Kvisten brukes til oppformering av viktig avlsmateriale som enten skal inngå i nye frøplantasjer eller bevares i arkiv.

Innhentingen foregår oftest ved klatring og noen ganger ved felling av trær. Det samles også inn nåler fra mange av avlstrærne våre som kan brukes til DNA analyser. Denne innsamlingen er en del av oppbyggingen av Skogfrøverkets biobank for lagring av genetisk materiale.