Frøplantasjeetableringer Nordenfjells

Etterspørselen etter granplanter produsert med frø fra frøplantasje har på landsbasis økt mye de siste årene. Også i Trøndelag og på Helgeland er det et klart ønske fra skogbruket om mer frøplantasjefrø. To nye frøplantasjer er nå under etablering i Trøndelag,

Skogbruket i landsdelen har siden slutten av 1960-tallet hatt en granfrøplantasje i Lyngdal, og Trøndelag har i tillegg Undesløs frøplantasje på Kapp på Østre Toten. Dette er frøplantasjer som er over sin mest produktive periode og vil bli avviklet i løpet av 10 – 15 år. Det er derfor etablert to nye frøplantasjer i Trøndelag som skal ta over for disse to på sikt. Det er Munkrøstad i Levanger og Røra i Inderøy.

På Munkrøstad ble de første podingene plantet høsten 2014 og på Røra året etter. På Munkrøstad har Skogfrøverket inngått en 50-årig leieavtale med grunneier, mens arealet på Røra ble kjøpt av Skogselskapet i Trøndelag. Etableringen av granfrøplantasjen her skjer som en omdisponering av arealet fra furuplantasje til granplantasje. Munkrøstad skal produsere frø for lavlandet i Trøndelag og Røra for midlere høydelag i Trøndelag, nordlige deler av Trøndelag og lavlandet på Helgeland. For begge frøplantasjene tar det 15 – 20 år før vi kan begynne å høste kongler. Inntil da vil vi prøve å overholde Lyngdal og Undesløs noen år til.

Hans Chr. Brede planter podninger på Røra frøplantasje. Foto: Torstein Myhre

Planting av podninger på Røra frøplantasje. Foto: Torstein Myhre