Håvard Hageberg ansatt som prosjektleder

Håvard Hageberg startet 1. november i en ny stilling på Skogfrøverket som prosjektleder for prosjekt "Nye metoder i foredling og frøplantasjeforvaltning». Hageberg har master i Naturforvaltning fra NMBU og har tidligere jobbet som fag- og prosjektarbeider ved Skogfrøverket

Håvard har arbeidet ved Skogfrøverket i fem feltsesonger med praktisk foredlingsarbeid, frøplantasjedrift, frøsanking- og produksjon. Han gikk over i full stilling ved Skogfrøverket fra januar 2016 og har blant annet jobbet som prosjektmedarbeider i prosjekt «Foredling av tømmerkvalitet på Vestlandet». Han har med andre ord erfaring fra alle Skogfrøverkets praktiske arbeidsområder.

Håvard er nå godt i gang med de konkrete arbeidsoppgavene i prosjekt «Nye metoder i foredling og frøplantasjeforvaltning». Prosjektet har et omfattende arbeidsfelt som i store trekk omfatter utvikling og implementering av nye metoder for målinger og behandling av data ved hjelp av teknologiske verktøy. Målet er å gjøre den praktiske driften i Skogfrøverkets forsøk og plantasjer mer effektiv.

Prosjektet tar for seg etablering av system for GIS og WMS-tjenester som skal tas i bruk ved Skogfrøverket og for deling av kartinformasjon med relevante aktører. Andre viktige arbeidsoppgaver er å ta i bruk ikke-destruktiv styrkemåling på stående trær for å gjøre utvalg basert på virkeskvalitet og utprøving av nye digitale verktøy for måling og datainnsamling i felt. Prosjektet går over tre år.