Rentemidler til rehabilitering av Skogfrøverket!

Skogfrøverkets bygning i Birkebeinerveien 11 skal rehabiliteres for 26,9 millioner kroner. Skogbruket bidrar i finansieringen av prosjektet med 10 millioner kroner fra rentemiddelfondet. Skogfrøverket finansierer 16,9 millioner ved egenkapital og lån.

I mai starter arbeidet med å rehabilitere bygget på Storhamar. Prosjektet planlegges gjennomført i løpet av 2017/2018 og i denne perioden skal følgende hovedtiltak gjøres:

-Betongrehabilitering av fasade, utskifting av vinduer og dører og maling

-Utskifting av el, vann og varme i hele bygget

-Sikring av frølager mht. brann og innbrudd

-Etablere nye og moderne kontorlokaler

ByggeRåd, Plan 1 og entreprenører er involvert i prosjekteringen og det er valgt en samspillsmodell med entreprenører for å sikre en effektiv gjennomføring av prosjektet.

Skogfrøverket har som stiftelse hverken hatt økonomiske rammer eller eierskap til bygget for å kunne ivareta de omfattende vedlikeholdsbehovene som er påkrevd for å opprettholde forsvarlig drift og et godt arbeidsmiljø. Prosesser knyttet til organisering og alternativer for rehabilitering eller nybygg er nå konkludert samtidig som eierskap til eiendommen er sikret.

Skogfrøverket er svært fornøyd med at skogbruket har gjennomført en "dugnad" for å bidra til at norsk skogfrøforsyning kan trygges for fremtiden!

Vi vil informere underveis etterhvert som prosjektet skrider frem og gleders oss til å presentere resultatet.

Les om prosjektet her

 

Skogfrøverket slik det så ut like etter etableringen i 1954 på Martodden. Ved etableringen var dette blant verdens største klenger. Anlegget har fortsatt stor kapasitet og er på mange måter unikt.