Frølagret stenges den 15. juni!

På grunn av de varslede rehabiliteringsarbeidene ved Skogfrøverket blir tilgangen til frølagret stengt etter den 15. juni. Vi ber om at alle årets bestillinger gjennomføres innen denne datoen og beklager de ulemper som dette kan medføre for våre kunder!

Vi ber om forståelse for at det er nødvendig for å kunne utføre de arbeider som må gjennomføres for å sikre frølager og arbeidsmiljø ved Skogfrøverket. Etter den 15. juni kan vi ikke love å etterkomme bestillinger, men vi vil prøve hvis det er gjennomførbart.