• Kvalitetsfrø og tjenester til skogbruket siden 1895

  • Foredling gir bedre tømmerkvalitet, økt vekst og karbonbinding

  • Frøplantasjene sikrer tilgang på foredlet frø

Skogplanteforedler ansatt

Nina Hårdnes Tremoen (35) er ansatt som skogplanteforedler i Stiftelsen Det norske Skogfrøverk.  Hun skal ha ansvar for Skogfrøverkets foredlingsvirksomhet i Sør- og Øst-Norge.  Nina startet opp i jobben  14. januar. 

Les mer »

Planterekord i skogen!

Det plantes stadig mer skog!  I 2019 ble det levert 47,5 mill. planter til skogbruket i Norge.  Det innebærer en økning i skogplantingen på 12 % i forhold til 2018, og en økning på 107 % i forhold til nivået for 15 år siden.

Les mer »

123