• Kvalitetsfrø og tjenester til skogbruket siden 1895

  • Foredling gir bedre tømmerkvalitet, økt vekst og karbonbinding

  • Frøplantasjene sikrer tilgang på foredlet frø

Revidert strategi

Skogfrøverkets strategi for skogplanteforedling 2010 - 2040 er nå revidert. Utgangspunktet for revisjonen er ny kunnskap fra flere forskningsprosjekter, samt økte ambisjoner for framgang i foredlingsarbeidet for gran og for frøforsyning av foredlet furufrø.  

Les mer »

Årsmelding 2017

Publikasjonen inneholder også fagartikler om planteforedling for bedre virkeskvalitet på Vestlandet, densitetsvurdering av stående trær ved hjelp av CT-skanning, samt en artikkel om samarbeidet med HedeDanmark om frøplantasjer for fjelledelgran. 

Les mer »

123