Hjem

Foredlingssenter innviet

16. august ble «Skogfrøverkets Foredlingssenter Kvatninga» åpnet med fagprogram, kulturelle innslag og hyggelige lykkeønskninger fra skognæringa, Overhalla kommune og Fylkesmannen i Trøndelag.

I 2014 innledet Skogplanter Midt-Norge, Skogselskapet i Trøndelag og Skogfrøverket et samarbeid for å legge konkrete planer for hvordan «Strategi for Skogplanteforedling 2010-2040» skulle følges opp med konkret handling nordafjells.  Det resulterte i et prosjekt med arbeidstittelen «Senter for planteforedling i Midt-Norge». 

Nå er senteret etablert og klart til å tas i bruk.

I overkant av 60 personer deltok på åpningsarrangementet. 

Seniorrådgiver i Landbruks- og Matdepartementet, Jon Olav Brunvatnet, holdt et foredrag med tittelen «Skogplanteforedling og skogkultur i et klima- og samfunnsperspektiv».  Han presiserte at et aktivt skogbruk er viktig for å løse de langsiktige klimautfordringene, - et budskap som ble tatt vel imot av en forsamling der mange er knyttet til planteproduksjon, skogforyngelse og skogplanteforedling.

Prosjektkoordinator ved Skogfrøverket, Arne Steffenrem, redegjorde for Skogfrøverkets foredlingsvirksomhet og formålet og planene med foredlingssenteret.    Virksomheten ved senteret vil bidra til å effektivisere foredlingsarbeidet bl.a. gjennom bruk av veksthus for å indusere blomstring på store pottepodninger.  Det er allerede startet stiklingeproduksjon i veksthuset. 

Tekst: Frode Hjorth. Foto: Torstein Myhre

20.06.2021