Hjem

Kongleprøver

Før en konglessanking kan starte må det sendes kongleprøver til Skogfrøverket for analyse.

Det er viktig at kongleprøvene innhentes på rett måte. Konglesanking som er iverksatt på grunnlag av feilaktige prøver kan føre til dårlig økonomi i frøproduksjonen, samt at frøet får dårlig spireevne og holdbarhet. Som regel er det nødvendig å felle trærne hvor det skal hentes kongleprøver.

Kongleprøvene må:

Ved Skogfrøverket analyseres konglene for vanninnhold og det gjøres en røntgenanalyse. Avgjørelse om sanking kan ofte tas etter 1 til 2 dager etter at prøven er mottatt ved Skogfrøverket. Spiretesten gir det endelige resultat etter 14/21 dager.

Kongleprøver pakkes i tett plastpose og sendes som vanlig postpakke. Mer veildning om kongleprøvene finnes på kongleprøveskjema som kan lastes ned under Verktøy menyen. Analyseresultatene fra innsendte kongleprøver legges ut på Verktøy menyen under Finn kongleprøveresultater

Tips!

17.04.2021