Hjem

Instrukser, skjemaer og veiledere

Her kan ulike dokumenter i PDF-format lastes ned.

 

Blomstring / frøsetting

Konglesanking

Sankeplaner  

Eikenøtter

Behandling av frø / Såing i skog

Rapportskjema

Kongleprøve følgebrev bestand

Revidert sankeplan II grankongler I 2015/2016 Fylker  v.12.11

Melding om sanking av eikenøtter

Behandling og oppbevaring av frø / såing i skogen

Retningslinjer

Retningslinjer gran 2019/2020

Sankeplan furukongler 2017-2021 (rullerende)

Krav til utvalgte bestand

 

Vurdering konglesetting enkelttrær

Retningslinjer furu 2016/2017

 

Kjerneområde vintereik

 

Veileder gran

Melding om sanking og bekreftelse

 

 

 

Veileder furu 

Sankeskjema

Frømodningsprognoser

 

 

Faktaark gran

Kongleregning

Frømodningsprognose 2019

 

 

Faktaark furu

Sikkerhetsinstruks

     

Faktaark bjørk

Veiledning utvalgte bestand

 

 

 

Faktaark lønn

Registrering av utvalgte bestand

 

 

 

Faktaark osp og selje

Sanketillegg gran for hogstmasking og hogger

 

 

 

Faktaark or

Sankeområder for skogfrø (1995)

 
   

Faktaark alm

Sankeplan gran bestand 2019/2020

     

Faktaark ask

Safety instructions cone collection

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.09.2020