Hjem

40,2 millioner planter levert!

Det er gledelig at etterspørselen etter skogplanter er stadig økende. Norske skogplanteskoler leverte omlag 40,2 millioner planter i 2018, hvorav 37,1 millioner planter var norsk gran. Det er en økning på 8,3% i fra året før. Samtidig er importen avtagende.

Det er gledelig at etterspørselen etter skogplanter er stadig økende. Norske skogplanteskoler leverte omlag 40,2 millioner planter i 2018, hvorav 37,1 millioner planter var norsk gran. Det er en økning i leveransene på 8,3% i fra året før. Norske skogplanteskoler importerte også 1,8 millioner planter hvorav 1,4 millioner planter var kontraktsdyrket med norsk foredlet frø. Denne importen er inkludert i statestikken.

Les statestikken her!

 

Det ble i tillegg godkjent import av 2,4 millioner skogplanter fra andre leverandører. Av dette var drøye 1,7 millioner planter gran, hvorav 750.000 planter var kontraktsdyrket med norsk foredlet frø. Resten av den godkjente importen var svensk foredlet furu. Godkjent import har gått ned med 6,9%, men etterspørselen etter svensk foredlet furu er stabil. Statestikken på godkjent import fra andre leverandører enn norske skogplanteskoler er basert på hva som er søkt og godkjent. Det faktiske antallet innførte planter kan derfor avvike.

20.06.2021