Hjem

Doktorgradstilling utlyst

NIBIO utlyser doktorgradstilling innenfor planteproduksjon og genetikk. Stipendiaten blir ansatt i NIBIO med kontorsted i Steinkjer, mens studiested vil være NMBU på Ås. Stillingen finansieres av Statskog, Skogfrøverket og Skogplanter Midt-Norge og Skogplanter Østnorge. 

Les om bakgrunn for stillingen og stillingsannonse hos NIBIO. 

Søknadsfristen er 22. mars. 

 

Foto: Arne Steffenrem. 

20.06.2021