Hjem

Prognoser for frømodning

Det er travle tider på Skogfrøverket - det nærmer seg konglesanking! Det er bra med kongler på Østlandet og vi finner kongler helt opp til fjellet. I fjellskogen er temperatur oftest en begrensende faktor for frømodning. Det er også tilfellet i år!

Skogfrøverket har sammen med Nibio  tatt i bruk en modell fra svenske Skogforsk for å lage prognoser for spireevne på frø basert på temperatursummer.

Utfra modellen bør det forventes god frømodning på gran i høydelag 1-5 på Østlandet. I høydelag 6 vil det være mer variasjon knyttet til lokaliteten. Mulighetene for godt modent frø i høydelag 7 og oppover vurderes som dårlige. I Trøndelag (sør) bør det være tilfredsstillende modning på gran i høydelag 1-4 og mer variasjon i høydelag 5. Mulighetene for godt modent frø i høydelag 6 vurderes som dårlige. For furu vil grensen for tilfredsstillende modning være 100 meter / et høydelag lavere enn for gran.

Alle frøplantasjene ligger på lokaliteter som i år har gode forutsetninger for frømodning og god spireevne på frøet.

Det mest av frøet skal sankes i frøplantasjene, men noe skal også sankes i bestand i høyereliggende skog.

I bestand på Østlandet så bør innsatsen først og fremst legges til høydelag 4-6. Mulighetene kan være tilstede også i høydelag 7 dersom lokaliteten er god med hensyn til eksposisjon.

Dette er prognoser til hjelp for planlegging. Kongleprøver vil fortsatt være avgjørende for vurdering om det skal sankes i et område eller ikke. Kongleprøvene så langt tyder på en normalsituasjon når det gjelder sopp og innsektskader.

Kart over prognoser for frømodning

Resultater fra kongleprøver

Sankeplan for granbestand

17.04.2021