Hjem

Statistikk

Skogfrøverket henter årlig inn statistikk etter oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet (i henhold til forskrift for skogfrø og skogplanter). Statistikken omfatter planter produsert av norske skogplanteskoler og som er solgt i Norge til skogbruksformål. Dette inkluderer også planter til juletre- og pyntegrønt.

Salg av skogplanter:
 

2017 med tall for godkjent import
2016 med tall for godkjent import
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007   

Plantesalg 1942 til 2010      

 

 

 

13.12.2018