Hjem

Sankerutiner

Skogoppsynet i kommunene har ansvar for organisering av konglesanking lokalt etter retningslinjer gitt av Skogfrøverket og Fylkesmannen.

Generelt gjelder at sanking kan settes i gang når det foreligger analyser av kongleprøver som viser tilfredstillende frømodning, og når fuktigheten i konglene er blitt tilstrekkelig lav til at de kan lagres i sekker på et godt ventilert sted uten å ta skade. Konglene må også inneholde nok frø og være lite skadet av sopp og insekter. I sammarbeid med skogoppsynet blir det derfor samlet inn ei kongleprøve som skal sendes til Skogfrøverket på Hamar. På laboratoriet blir blant annet vanninhold, frøutbytte og spireevne til frøet undersøkt.

Skogfrøverket avgjør når sankingen kan starte i de forskjellige områdene.

Sankingen må gjøres før baret blir for mye felt ned av andre tre eller kjørt over av skogsmaskiner. Sanking skjer som oftest samtidig med hogst og det må avtales med maskinfører slik at kongletopper av gran blir lagt til siden og ikke havner i driftsveiene. Vær oppmerksom på sikkerhetsreglene for konglesanking etter hogst!

Ved sanking av furukongler anbefales det sterkt å felle pene tømmertrær med mye kongler i forkant av hogsten for å gjøre sankearbeidet effektivt

Tips: Når en konglesekk er fylt med kongler kan den settes på en seng av bar slik at den ikke kommer i kontakt med fuktig jord. Dersom det regner bør man dekke til konglesekkene med en presenning.

18.02.2019