Hjem

Klenging av kongler

Denne uka startet Skogfrøverket opp klenging av grankongler i anlegget på Hamar. Vi har 122 tonn med kongler på lager, og klengingen er første del av prosessen med utvinning av frø fra konglene. Vi har en stor jobb foran oss og produksjonen vil foregå hele denne vinteren.  

Tørkesommeren 2018 førte til sterk blomstring på mange skogtrær våren 2019. På sør- og østlandet ble det også svært god konglesetting på grantrærne. Økt skogplanting av gran betyr at det også er et stort behov for frø til produksjon av granplanter, og tilgang på mye kongler er derfor gode nyheter. Skogfrøverket har tilsammen 22 frøplantasjer for gran og høsten 2019 ble det sanket kongler i 14 av disse anleggene. Det er sanket tilsammen 122 tonn kongler, hvorav over 117 tonn er fra frøplantasjer. Denne mengden skal gi god tilgang på frø for store deler av landet i mange år framover. Det er også sanket drøye 1 tonn kongler for tilvirkning av juletrefrø og drøye 4 tonn med kongler i høyereliggende bestand på østlandet og i bestand på vestlandet. Dessverre ble det ikke sanket noe kongler nordafjells i år da det var svært dårlig tilgang på kongler i skogen.

Utvinning av frø fra konglene går gjennom flere produksjonstrinn. Første del er å varme konglene slik at de åpner seg. Dette kalles klenging. Konglene fylles på tromler som går sakte rundt mens det tilføres varm luft i klengen. Gradvis begynner kongleskjellene å sprike og slipper frø med frøvinge. Etter klenging må frøet rensens, avvinges, vaskes og tørkes gjennom flere produksjonstrinn. Ferdig renset frø blir så analysert og testet på vårt laboratorium og lagt på fryselager.

17.04.2021