Hjem

Flere norske juletrær

Norskprodusert fjelledelgran blir stadig mer populært som juletre, både i og utenfor Norge. Landbruks- og matminister Olaug Bollestad mener norsk produksjon av dette treslaget har et nærings- og eksport potensial. Skogfrøverket driver foredling av fjelledelgran og sørger for frøforsyning.

I en nyhetssak fra Landbruks- og matdepartementet, slår Olaug Bollestad et slag for norske juletrær og for fjelledelgran spesielt. I følge SSB ble det importert  263 945 juletrær fra utlandet i 2018, men importen går ned og den norske fjelledelgrana øker i popularitet.

Les hele nyhetssaken fra LMD her

Vi synes det er veldig gledelig at Bollestad også har byttet ut kunstig juletre med en norskprodusert fjelledelgran i kontorlokalene hos LMD. 

Fjelledelgran (Abies lasiocarpa) er et treslag fra fjellområder vest i Nord-Amerika. Treet er populært fordi det har en smal form, god duft og fin farge. I likhet med andre arter av edelgran holder det også godt på nålene. I Norge har vi gode klimatiske forhold for produksjon av nettopp dette treslaget og høy kompetanse blant produsentene.

Skogfrøverket har i mange år samarbeidet med NIBIO og Norsk Juletre om å finne fram til sorter av fjelledelgran som egner seg best for juletreproduksjon. Tidligere ble det meste av frøet til produksjon av juletreplanter av fjelledelgran importert fra Canada og USA, men tilgangen på frø fra norske frøkilder blir stadig bedre. Det er i år sanket frø fra kjente frøkilder på Vestlandet, som juletreprodusentene kan ta i bruk til neste år. Skogfrøverket driver et eget foredlingsprogram for fjelledelgran og etablerer egne frøplantasjer. Om få år vil disse frøplantasjene forsyne norske juletreprodusenter med norskprodusert frø av høy kvalitet.

Jan- Ole Skage er fagansvarlig for foredlingsprogrammet for fjelledelgran hos Skogfrøverket.

 Fjelledelgran fra Skogfrøverkets frøplantasje i Hamar kommune. Noen trær i plantasjen hadde kongler i 2019, men plantasjen er foreløpig litt for ung for god frøproduksjon. Det forventes god produksjon her om få år. 

17.04.2021