Hjem

Skogplanteforedler ansatt

Nina Hårdnes Tremoen (35) er ansatt som skogplanteforedler i Stiftelsen Det norske Skogfrøverk.  Hun skal ha ansvar for Skogfrøverkets foredlingsvirksomhet i Sør- og Øst-Norge.  Nina startet opp i jobben  14. januar. 

Nina har bachelor i bioingeniørfag fra Høgskolen i Sør-Trøndelag,  mastergrad i toksilogi fra UIO og har doktorgrad i reproduksjonsbiologi og genetikk fra NMBU. 

Hun kommer fra Cryogenetics AS, der hun hadde stilling som seniorforsker og produksjonssjef.

 

 

17.04.2021