Hjem

Informasjon om forsøksfelt

Skogfrøverket har ansvar for en rekke forsøksfelt. Pr. i dag følger vi opp nærmere 100 felt bare på Østlandet. De fleste er avkomforsøk, og er anlagt for å teste vekst- og kvalitetsegenskaper på avlstrærne i frøplantasjene. Resultatene bruker vi til å gjøre tynninger i frøplantasjene og avle videre på de beste avlstrærne. Samme materiale plantes ut på flere lokasjoner for å teste avlstrærnes evne til tilpasning til ulike typer miljø (eks høydelag, breddegrad, bonitet, temperatur mm).

Hvert av forsøksfeltene består av 30 blokker (gjentak), der et gitt antall sorter (50-100) i prinsippet er plantet ut randomisert innen hver blokk. I hver blokk er det opptil 100 planteplasser, og består av ei rute med rødmerkede påler i hvert hjørne. I noen av blokkene er det noen tomplasser, da ikke alle steder egner seg for planting (f.eks. stein). Planteavstanden er fra 1,5 - 2 meter. Rundt hele feltet er det plantet umerkede planter («kappe») for å minske kanteffekt og legge til rette for like forhold for forsøksplantene over hele feltet.

Når forsøksfeltene er ca. 3 år gamle registrerer vi overlevelse, og når trærne er 4-5 meter høye foretar vi høydemåling av alle trærne samt registrering av skader (eks toppbrekk og gankvist). På gode boniteter registrerer vi også høstskudd. Dette har blitt mer og mer aktuelt, da det kan se ut til at høstskuddproblematikken har blitt et økende problem. 

Når forsøksfeltet er 15-20 år gammelt, utfører vi en sluttrevisjon. I tillegg til overnevnte registreringer, måler vi også diameter av alle trærne. Det viktigste for oss etter disse registreringene er å finne frem til trærne med de beste egenskapene som kan gå inn i vårt foredlingsprogram som avlstrær. Disse blir podet opp og inngår i våre frøplantasjer som sørger for tilgang på gode frø.

Planlegging, planting, registrering og statistiske beregninger av måledata er alle både ressurs- og tidkrevende prosesser. For å kunne utnytte resultatene fra dette arbeidet, er det derfor viktig for oss at forsøksfeltene behandles med respekt, både av oss og av de som ferdes i området.

Sjekk mer om vår aktivitet på våre hjemmesider, facebook  eller Instagram

Kontaktinformasjon:
Nina Hårdnes Tremoen
nina@skogfroverket.no
Tlf 97 66 26 55

 

17.04.2021