Hjem

Herdighetstesting av planter

Vinteren nærmer seg raskt og mange millioner skogplanter må settes på fryselager over vinteren. Skogfrøverket arbeider nå med herdighetstesting av skogplanter. Testen forteller når det er trygt å sette planter på lager.

Skogfrøverket tilbyr frysetester for skogplanteskolene for bestemmelse av planters herdighet ved hjelp av EC-metoden (Electrolytic Conductance).

For å unngå dårlig plantekvalitet etter vinterlagring er det viktig at plantene er skikkelig innvintret/frostherdige når de legges på fryselager om høsten. Forsøk viser at det er en klar sammenheng mellom plantenes herdighet og lagringsevne. Resultatet av for tidlig lagring kan være stor andel døde planter samt planter med lav vitalitet. Lagringstidspunktet er følgelig viktig med tanke på plantekvaliteten.

EC-metoden er en frysetest som gjør det mulig å bestemme plantenes herdighet ved å måle den ionelekkasje (elektrolyttisk ledningsevne) som oppstår når plantevevets cellemembram skades av frost. Skudd av plantene frysetestes ved -25°C. Ved en eventuell skade vil det oppstå en ionelekkasje fra cellene (skadet cellemembran). Jo høyere lekkasje desto større skade har planten fått.

Les mer om planters herdighetsutvikling og EC-metoden her


Voksede planter på fryselager. Foto: Skogfrøverket

17.04.2021