Hjem

Ny frøplantasje for Vestlandet

Denne vinteren er det satt i gang hogst og rydding av et tidligere kulturbeite og slåttemark på Trå og Holven i Granvin. Arealet skal klargjøres for etablering av en ny granfrøplantasje med et trearkiv for  Vestlandet. I 2017 er klargjøring av areal til trearkiv på Trå prioritert.

 Skogfrøverket har inngått en 50 års leieavtale med grunneierne Håvard Trå og Tore Holven, mens søknad om konsesjon er til behandling hos  landbruksmyndighetene.

Tidlig på 1990-tallet ble det ble lagt ned et stort arbeide og en god innsats med offentlig og privat dugnad for å finne den beste plantegranen på Vestlandet. Den aller beste plantegranen ble podet opp i Årøy trearkiv i Sogn. Materialet som ble valgt ut var på bakgrunn av individenes vekst og virkeskvalitet hvor kvalitet og densitet ble tillagt meget stor vekt. Arkivet i Årøy består av 276 kloner fra utvalgte plantinger i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane, samt Møre og Romsdal. Dessverre er det blitt alt for liten produksjon av kongler i Årøy. Leiekontrakten for arealet går også ut i 2020 og det er ingen mulighet for fornying av denne.  Derfor blir det nå etablert nye frøplantasjer på og for Vestlandet, hvor den første blir i Granvin. De første poda grunnstammene blir sannsynligvis plantet ut i 2018.

Tekst og foto: Jan-Ole Skage

Hogst av sliptømmer på Trå i Granvin. Foto: Jan-Ole Skage, Skogfrøverket

Over: Hogst av sliptømmer på Trå i Granvin.

Under: Rydding av lauvkratt på Trå i Granvin.

Rydding av lauvkratt på Trå i Granvin. Foto: Jan-Ole Skage, Skogfrøverket

20.05.2019