Hjem

Revidert strategi

Skogfrøverkets strategi for skogplanteforedling 2010 - 2040 er nå revidert. Utgangspunktet for revisjonen er ny kunnskap fra flere forskningsprosjekter, samt økte ambisjoner for framgang i foredlingsarbeidet. 

Skogfrøverkets strategi for skogplanteforedling 2010 - 2040

24.01.2021