Hjem

Forsøksfelt publisert i Kilden

Skogfrøverkets forsøksfelt, plantasjer og trearkiv er nå publisert som et eget kartlag i Kilden. Dette er viktig arealinformasjon vi ønsker skal brukes når inngrep eller omdisponeringer planlegges. 

Arealene er for eksempel avkomforsøk fra kontrollerte krysninger. Det gjøres registreringer i disse feltene i flere år for å undersøke hvilke avlstrær som skal brukes i frøplantasjene for frøproduksjon. Dette er veldig verdifulle felt for skogplanteforedlingen. Vi ber derfor om at Skogfrøverket kontaktes hvis det planlegges tiltak i disse feltene.

Feltene er ofte etablert ved muntlig avtale med grunneier. Når feltene kan stå i 20-30 år før de er ferdigmålt, har det vært sårbart for eierskifte og manglende kommunikasjon.

Følgende wms er åpen for alle karttjenester med denne adressen: https://wms.nibio.no/cgi-bin/skogfroverket_forsoksfelt?

Kartlaget finnes på følgende lenke kilden.nibio.no/?topic=skogportal under «Eksterne», som vist i bildet under.

 

31.10.2020