Veiledning frø og planter

Bruksområdene for frøplantasjene indikerer rammene for hvor bruk av de ulike frøplantasjematerialene normalt skal gi en god etablering og vekst. Bruksområdene er generelle og som ved all skogetablering gjelder at best resultat oppnås med god kunnskap om miljøforholdene på foryngelses feltet! 

Prøv Skogfrøverkets veiledningsfunksjon pr 02.02.2017

Rapporten "Norsk perspektiv på nordisk samarbeid i skogfrøforsyningen, Skog og landskap 07/2015, oppsummerer blant annet vitenskapelig status for vår kunnskap om flytting av provenienser.


Brukerveiledning frøplantasjer (pdf) og veiledningsfunksjonen må brukes sammen! Vennligst kontakt Skogfrøverket hvis det forekommer avvik. Bruksområdekartene er illustrerer bruksområdene. Utfyllende informasjon i KundeINFO og frøkildebeskrivelser(kommer).

Skogfrøverket deltar i et nordisk prosjekt for å lage dynamiske veiledningsfunksjoner med utgangspunkt i ulike klimascenario. Data fra en lang rekke nordiske proveniensforøk brukes for å lage forflytningsfunksjoner som skal gi et best mulig grunnlag for valg av foryngelsesmateriale. Når verktøyet foreligger kan det derfor innebære større endringer i bruksområder for enkelte anlegg.

Last ned veiledninger nedenfor:
 

Brukerveiledning frøplantasjer

Versjon 03.02.2017

Sankeområdekart (enkelt)                   

Flytting av granprovenienser Av-F

Sankeområdekart (scan)

Flytting av granprovenienser K-R

 

Flytting av provenienser(forskrift)

   

Frøkildebeksrivelser

Bruksområdekart     

 

Sanderud / Sanderud utvalgte kloner

"In progress"

Huse

 

Jordtveitmonen

 

Kilen

 

Bastøy

 

Drogseth

 

Svenneby

 

Romedal

 

Hallen II

 

Kaupanger frostherdig

 

Kaupanger sams

 

Opsahl

 

Undesløs