Veiledning frø og planter

Skogfrøverket gir anbefalinger om bruksområder for norske frøplantasjer. Bruksområdene indikerer rammene for bruk av materialene der de normalt skal gi god etablering og vekst. Bruksområdene er generelle, og som ved all skogetablering gjelder at best resultat oppnås med god kunnskap om miljøforholdene lokalt på foryngelsesfeltet! 

Prøv Skogfrøverkets veiledningsfunksjon  og

Brukerveiledning frøplantasjer (pdf) (Brukes sammen)

 

Importerte frøplantasjematerialer av svensk furu brukes etter de til enhver gjeldende regler fra Kontrollutvalget for skogfrøforsyningen.

 

Under finner du frøkildebeskrivelser for frøplantasjer. Beskrivelsen gir kort beskrivelse av plantasjen, opphavet til avlsmaterialet i plantasjen og anbefalt bruksområde. Beskrivelsen har også med bruksområdekart som illustrerer hvor plantematerialet kan brukes. Arkene er i PDF format og kan skrives ut. Utfyllende informasjon i KundeINFO. Vennligst kontakt Skogfrøverket hvis det forekommer avvik.  

Frøkildebeskrivelser for frøplantasjer
NB: Frøkildebeskrivelsene omfatter ikke vestlandet. Her må anbefalingene i brukerveiledning og veiledningsfunksjon benyttes!

1106 Jortveitmoen
1107 Kilen
1108 Bastøy
1114 Sanderud 
1116 Romedal
1215 Hallen II
1117 Svenneby I
1118 Drogseth I
1121 Kaupanger Sams
1221 Kaupanger Frostherdig
1122 Opsahl
1124 Undesløs
Bruksområdekart Huse

Rapporten "Norsk perspektiv på nordisk samarbeid i skogfrøforsyningen, Skog og landskap 07/2015, oppsummerer blant annet vitenskapelig status for vår kunnskap om flytting av provenienser.

Skogfrøverket deltar i et nordisk prosjekt for å lage dynamiske veiledningsfunksjoner med utgangspunkt i ulike klimascenario. Data fra en lang rekke nordiske proveniensforøk brukes for å lage forflytningsfunksjoner som skal gi et best mulig grunnlag for valg av foryngelsesmateriale. Når verktøyet foreligger kan det derfor innebære større endringer i bruksområder for enkelte anlegg.

Last ned veiledninger nedenfor:
Sankeområdekart (enkelt)      
Sankeområdekart (scan)
Flytting av granprovenienser Av-F
Flytting av granprovenienser K-R
Flytting av provenienser(forskrift)