Kundeinformasjon

Skogfrøverket utarbeider jevnlig informasjon med blant annet proveniensanbefalinger, prisendringer, leveringsvilkår etc.

  • Nr. 1-2019 Soppsmitte, beising, frøtilgang, svensk furufrø
  • Nr. 1-2016 Prising av foredlet frø - plantepris
  • Nr. 2-2015 Nytt frø og frøpriser
  • Nr. 1-2015 Dispensasjon Stange frøplantasje
  • Nr. 5-2014 Veiledning sitka- og lutzgran
  • Nr. 4-2014 Priser og vilkår for salg
  • Nr. 3-2014 Fjelledelgran
  • Nr. 2-2014 Gran, Hartz proveniens, contorta og sitka (oppdatert 13.05.15)
  • Nr. 1-2014 Frøplantasjefrø, høyereliggende strøk
  • Nr. 2-2013 Informasjon angående bruk av frøplantasjefrø (endringer godkjent av Kontrollutvalget)