Kundeinformasjon

Skogfrøverket utarbeider jevnlig informasjon med blant annet proveniensanbefalinger, prisendringer, leveringsvilkår etc.
 

 • Nr. 2-2021 Beising av frø
 • Nr. 1-2021 Frøplantasjepartier av gran
 • Nr. 2-2020 Nye frøpartier, soppsmitte, beising, bruksområder mm
 • Nr. 1-2020 Frøpartier til juletre, pyntegrønt, hagebruk
 • Nr. 1-2019 Soppsmitte, beising, frøtilgang, svensk furufrø
 • Nr. 1-2016 Prising av foredlet frø - plantepris
 • Nr. 2-2015 Nytt frø og frøpriser
 • Nr. 1-2015 Dispensasjon Stange frøplantasje
 • Nr. 5-2014 Veiledning sitka- og lutzgran
 • Nr. 4-2014 Priser og vilkår for salg
 • Nr. 3-2014 Fjelledelgran
 • Nr. 2-2014 Gran, Hartz proveniens, contorta og sitka (oppdatert 13.05.15)
 • Nr. 1-2014 Frøplantasjefrø, høyereliggende strøk
 • Nr. 2-2013 Informasjon angående bruk av frøplantasjefrø (endringer godkjent av Kontrollutvalget)