Blomstringsrapport

Årlig mottar Skogfrøverket rapporter over de viktigste skogtrærnes blomstring og frøsetting fra skogkommunene i alle landets fylker. Rapporteringen er et viktig planleggingsverktøy for Skogfrøverket og en del av kommunenes lovpålagte ansvar for landets frøforsyning. Informasjonen er også av biologisk og allmenn interesse.

Registrering av konglesetting har vært utført siden 1910 og er blant de eldste faste skoglige registreringer som er utført her til lands. Registrering av blomstring på furu gir en prognose for frøsetting den andre høsten etter registrering, mens registrering av kongle- og fruktsetting for alle treslagene gir en prognose for frøsetting førstkommende høst.

Skogbruksansvarlig i kommunene kan sende inn blomstringsrapport via brukerportalen.  

Retningslinjer, veiledning og skjema for registrering kan lastes ned under menyen VERKTØY.

Tilgang til databasen er passordbeskyttet. Brukernavn og passord er tilsendt alle brukere av databasen, men kan også fås ved henvendelse til Skogfrøverket.