Blomstringsrapport

Årlig mottar Skogfrøverket rapporter over de viktigste skogtrærnes blomstring og frøsetting. Rapporteringen er et viktig planleggingsverktøy for Skogfrøverket. Informasjonen er også av biologisk og allmenn interesse.

Registrering av konglesetting har vært utført siden 1910 og er blant de eldste faste skoglige registreringer som er utført her til lands. Registrering av blomstring på furu gir en prognose for frøsetting den andre høsten etter registrering, mens registrering av kongle- og fruktsetting for alle andre norske treslag gir en prognose for frøsetting førstkommende høst.